Dračí síla spočívá v přijímání vědomostí, v paměti, (ve vzpomínkách) a v osobní zkušenosti. A v umění ve správném čase a na správném místě tu kterou vědomost, informaci či vzpomínku správně využít. Dračí energie ochraňuje a dává sílu pro změnu, ovládá moudrost a rozhodnost, přináší štěstí. Poklady ukryté v jeskyních, které drak pečlivě opatruje, jsou v hlubším pochopení poklady duchovní. Drak představuje živel ohně, je atributem Archanděla Michaela. Ale je pánem nebe stejně jako země, vyzná se v podsvětí, ovládá také živlové energie vody a vzduchu.

Výprava do dračí sluje představuje nelehkou cestu do vlastního podvědomí, překonání strachu, a získání zdravého sebevědomí

Kdo se dokáže podívat drakovi do očí, dokáže se podívat do svého svědomí. V pohádkách je skrytá jednoduchá pravda: kdo bojuje s drakem, bojuje sám se sebou, případně vítězí sám nad sebou. Panna je symbolem duše, duševní čistoty, prvotní síly. Pokud dokážeme číst mezi řádky, dozvíme se, že drak toužící po princezně – panně, touží v podstatě po tom samém, po čem touží lidské nitro. Drak je symbolem mužského principu, tato symbolika nám říká, že muž postoupí na úroveň vyššího vědomí, na nelehké cestě duchovního rozvoje jedině skrze ženu (princeznu – bohyni matku), skrze ženský princip. Žena nebo muž postupují směrem k rozšířenému vědomí skrze jednotu – harmonie představuje sjednocení mužského a ženského principu. Člověk s dračí povahou mívá příjemné charisma. Pokud si ve svém nitru uvědomuje dračí sílu a vyzná se ve vlastním podvědomí, ovládá životní energii, je empatický, dokáže se vcítit do druhých, a jedná podle intuice.

Dračí energie je ve své podstatě to samé jako mystická hadí síla

Dračí magie má kořeny v pohanských tradicích, vyznávali ji nejen keltští druidové, známe ji také ze staré Číny a Tibetu. Hadí síla (životní energie) je zas nejznámější z období starověkého Egypta. Dokonalé ovládnutí dračí síly (životní energie) přináší téměř neomezenou magickou moc. Přináší schopnost vědomě pobývat v jakékoliv krajině jemnohmotných světů. Dračí energii lze ovládnout jedině čistou, jasnou a poněkud chladnou myšlenkovou silou, v plném vědomí bez použití emocí. Není jednoduché tento velmi vysoký stupeň mystiky ovládnout, protože vyžaduje od adepta čisté vlastnosti: sociální cítění, pokoru, spravedlivé rozhodování, moudrost, ctnost, soustředění, trpělivost a bdělost. Vyžaduje dokonale ovládat bytí v přítomném okamžiku, bez hněvu a pochybování, bez záporných myšlenek a emocí.

Drak je symbolem nikoliv zla samotného, ale nepochopení, že zlo není zlem

Každý má jinou představu o tom, co je zlé a co dobré, co je pozitivní a co negativní. Dračí příběhy vypráví o iluzi zla, o tom, že zlo ve své podstatě neexistuje, stejně jako draci existují pouze v pohádkách a bájích. O našem přesvědčení rozhodují pocity, vědomosti, vzpomínky, informace skryté v podvědomí, životní zkušenosti a ponaučení z nich. Někdy považujeme některé záležitosti, jevy nebo bytosti za velmi negativní a zlé, ale s odstupem času, až nám dojdou skryté souvislosti, přehodnotíme svůj jednostranný nebo omezený pohled (ega). Zlo hodnotíme očima pozemského vědomí, vidíme zlo tam, kde jej chceme vidět, nebo tam, kde jsme naučeni jej vidět. Dobro (láska) a zlo (nenávist) jsou dvě strany jedné mince, obojí se stejnou měrou váže k existenci a významu vůle stvořitele, stejně tak jako vůle člověka. Vzájemná provázanost této volní síly se projevuje zrcadlením. Drak se nám ukazuje ve světě jemnohmotném. Dračí energie je spojena se vším, co máme uloženo hluboko v sobě, chrání naše nitro, a poklady v nitru schované. Proto dračí symbolicky chrání podzemí nebo jeskyně ve skalách a v nich skryté vzácné poklady.

Dračí mág dokonale ovládá své ego i tělo

Nikdy jej nic nevyvede z míry, vždy si zachová přehled o situaci a za každých okolností chladnou hlavu. Nepodléhá žádným dogmatům, ovládajícím (společenským) pravidlům, jedná svobodně a ve svobodné vůli. Zná své podvědomé síly, zná dokonale sám sebe a naslouchá především vlastní intuici. Ovládá svých pět smyslů a schopnosti hmotného těla, provádí tradiční tělesná a duchovní cvičení. Respektuje tradice a přírodní zákony. Včetně zákonů živlových (vzduch, oheň, voda, země), se živly pracuje na úrovni svého fyzického těla. Dokáže nahlížet mimo nám známý čas a prostor, je neustále uzemněn – spojen s energií zemského živlu. Za těchto okolností nabývá téměř neomezenou sílu, neomezenou uměle vytvářenými předsudky a hranicemi o tom, co je možné a co možné není.

Dračí energii, vnitřní neomezenou sílu, používá člověk především pro dobro a prospěch druhých. Je si vědom, že každý skutek, bez výjimky, vyvolává zpětnou reakci.

Dračí mág udržuje dokonalou tělesnou kondici. Druidské cvičení je, a jistě ne náhodou, velice podobné energetickému cvičení dávných Toltéků, a obsahuje velice podobné prvky, kterými se vyznačuje také východní cvičení – jóga a dnes i systém PRO DEFENCE IAODG. Dračí energie je ohnivá, dokonale probuzená životní síla. Velmi důležité je skutečně ovládat své emoce, zdokonalit schopnost vhledu a empatie, a nepochybovat o svých schopnostech. Nikoliv náhodou je drak mýtickým tvorem, symbolem ohňového živlu a symbolem moci. Jde samozřejmě především o moc a umění zvítězit sám nad sebou, nad svým egem, jak už bylo řečeno. Keltští duchovní (druidové), kteří se oblékali do dlouhých bílých plášťů, a vystupovali také jako soudci, dokázali uklidnit rozvášněný dav silou vůle, jediným správně vyřčeným slovem, hypnotickým pohledem.

Vesmírná energie, kterou dračí mág ovládá, je zároveň životní silou

Projevuje se v člověku a v okolním vnějším prostoru především vlivem všeobjímajícího světla. Na energetické úrovni se vesmírná energie, která od počátku časů protéká všude a vším, přenáší slunečním světlem, vodou, případně pomocí zvuku. Těžkopádnost, strach, nesprávné dýchání, negativní myšlení, pocit izolovanosti od okolního světa zpomaluje tok životní energie a schopnost spirituálního, mystického naladění. Správné naladění přináší poznání, že vše kolem nás je pouhé víření energie a informace, v podobě projekce holografických obrazů, promítaných skrze pavučinu spirituálních tajemství. Přináší poznání, že jedině my sami vyjadřujeme naší existenci, pomocí projekce vlastních myšlenek na nekonečné plátno, které je před naším zrakem rozprostřeno do nedozírné dálky. Ač je trojrozměrné plátno světa rozprostřeno do nekonečna, paradoxně občas, a někdy velmi často, nevidíme dál než k jedinému horizontu. Ale i to je součástí IAODG učení, nedílnou součástí životní cesty člověka vědomého i nevědomého.