V dnešním moderním světě nekonečných informací za neustálého přívalu nových myšlenek si uvědomuji, že efektivní uspořádání poznámek se stává pro mě nepostradatelným. Docela nedávno jsem objevil metodu Zettelkasten a propojil ji s dalším inovativním softwarem Obsidian, který mi přináší revoluční změny v způsobu, jakým si strukturuji a propojuji své poznámky i myšlenky.

Metodu Zettelkasten, což v překladu znamená „kartotéka,“ již ve 20. století vytvořil německý sociolog Niklas Luhmann. Ačkoliv jsem ji objevil nedávno, to znamená docela pozdě, tak jsem si okamžitě uvědomil její potenciál. Tato metoda přetváří způsob, jakým je možné si shromažďovat, analyzovat a spojovat dostupné informace, čímž se mi již po krátké chvíli vytvoří rozsáhlá a flexibilní databáze všech zpracovaných informací. Základem Zettelkasten je hlavně vytváření individuálních poznámek s jedinečnými přidanými myšlenkami nebo informacemi, které jsou pak propojeny s ostatními relevantními poznámkami. Tímto způsobem vytvářím nekončící dialog mezi informacemi a stimuluji kreativní a kritické myšlení.

Obsidian, ten představuje revoluční nástroj pro správu poznámek, který funguje na principu tvorby sekundárního mozku. Tímto způsobem vytváří prostředí, kde jsou všechny mé myšlenky a informace uloženy a vzájemně propojeny, podobně jako neurony v lidském mozku. To, co dělá Obsidian ideálním pro metodu Zettelkasten, je jeho schopnost snadno vytvářet odkazy mezi jednotlivými poznámkami v reálné podobě. V programu ihned vidím, jak jsou jednotlivé informace propojeny, a jak intuitivně naviguji svým osobním informačním vesmírem. Z vlastní krátkodobé zkušenosti jsem zjistil, že proces učení a tvorby nových myšlenek je mnohem plynulejší a hlavně efektivnější.

Závěrem mohu tedy říct, že spojením metody Zettelkasten s nástrojem Obsidian vytvářím dynamický, expandující znalostní systém, který se neustále vyvíjí s každou novou přidanou poznámkou. Tato kombinace není jen technikou správy poznámek, ale cestou k hlubšímu porozumění, lepší paměti a větší kreativitě. Ve světě, kde je znalost neocenitelná, se zdá, že Zettelkasten a Obsidian jsou významnými společníky na cestě poznání sebe sama v dnešní moderní době.

SG.