Moje nová kniha
„Cesta na vrchol a ještě dál“

Celoživotní moje zkušenosti načerpané během patnáctiletého působení v řadách cizinecké legie, ale také v roli manžela, otce, sportovce nebo kouče.

Tato kniha by měla pomoci s nalezením správného směru, k dosažení osobních cílů a následně k dalším cestám. Člověk má v sobě několik miliard nervových buněk a tyto buňky se mnohdy chovají jako stádo ovcí. Potřebují vás, pastýře, kteří jim udávají směr. Toto stádo lze do určité míry ovládat skrz myšlení a podvědomých návyků. Lidstvo slábne nedostatkem pohybu a nuda tlačí lidi do fantazijních, virtuálních a často drogami podmíněných dobrodružství. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto, když budou žít plnohodnotně, budou aktivní fyzicky i duševně, děti se je budu snažit vždy napodobit. Stáváme se tak produktivními ochránci a vytváříme pyramidu bezpečí.

JSEM TAM, KDE MÁM BÝT

„Pamatuj, že zanedlouho nebude z tebe nikde nic, ani ze žádné z těch věcí, které nyní vidíš, ani ze žádného z těch lidí, kteří nyní žijí.
Neboť všechny věci jsou přírodou určeny k přeměně a k přetvoření a k zániku, aby je jiné mohly střídat.“