Snažit se pomoci někomu, kdo je v nouzi, mít odvahu a obětavost zasáhnout, aniž bychom uvažovali o možné slávě nebo nějaké odměně, by mělo být součástí každého zdravého jedince.

Pokud můžeme a máme štěstí žít v pyramidě důvěry, vzájemné spolupráce, pochopení a podpory nacházíme se v prostoru bezpečí a vzájemné ochrany.

Dnešní politické zaměření s krátkodobým nadhledem a rychlým výsledkem pouze pro vybranou skupinu ovlivňuje celou naši společnost.

My obyčejní lidé budeme vždy dělat vše proto, abychom ochránili své děti a jejich budoucnost, tak jako to dělali naši otcové, jsme Produktivní ochránci. Předáváme osobní zkušenosti našim dětem, a děláme všechno pro to aby byli šťastné, sebevědomé s důrazem a nadějí na lepší zítřky. Chceme si navzájem pomáhat ve zdraví i v nemoci, a nikdy neopustíme své blízké.

„Příběh“
V buši, kde žili spokojeně čtyři vodní buvoli chodil pravidelně tygr. Tygr, jak je známo je lovec ze zálohy, na svoji kořist číhá skrytý v podrostu. Vyhlídl si tyto buvoli pomocí skvělého sluchu a zraku, který má. Pokaždé když chtěl ale zaútočit, buvoli se stáhli k sobě a tím tygrův útok odvrátili. Jednoho dnes se ale buvoli mezi sebou pohádali, a rozdělili se každý do jiného kouta buše. Tygr okamžitě jednoho po druhém napadl svým krátkým rychlým sprintem, zabil každého buvola kousnutím do krku a odtáhl na skryté místo, kde je sežral.

„Sen“
Po čtrnácti týdnech výcviku speciálního výsadku dostane každý výsadkář specialista (GCP) připnutý na hrudi svůj vytoužený odznak s pěti modrými hvězdami. Tento pocit je tak intenzívní, že hrdost každému silnému výsadkáři posunou slzy do očí. Vzpomínám, když jsem se ocitl já v této situaci první, co mě napadlo bylo, že jsem nesmrtelný. Posléze mi však moje druhé já opět řeklo, to je hezké, ale zatím jsi nic nedokázal. Když jsem se vrátil na základnu 2REP a byl přiřazen na jednotku speciálních sil cizinecké legie GCP cítil jsem důvěru ve vlastní schopnosti, odhodlání a odpovědnost za své nové kolegy. Cítil jsem se v silné pyramidě bezpečí, kterou má i 2REP ve svém znaku. Speciální dlouhodobá příprava, která provází přijetí do této speciální skupiny, mohu říct z vlastní zkušenosti je vlastně takové celoživotní dílo. Sportuji od svých 5 let a v době kdy mi připínali můj vytoužený odznak s 5 modrými hvězdami mi bylo 24 let. Na jednotce se kromě pravidelného výcvikového drilu zaměřeného na běhání, skákání, střílení klade vždy důraz na týmovou práci s důrazem na získání důvěry mezi každým členem jednotky. Vše se potom odráží na schopnostech a dobrých výsledcích skupiny, která umí držet za jeden provaz a nežije pouze ve vzduchové bublině. Z tohoto důvodu jsou výběrová řízení do těchto jednotek vždy zdlouhavá, aby uchazeči prošli sítem trpělivosti a osobního vývoje vhodného pro zařazení do této jedinečné skupiny. Legionáři patří mezi elitu již po několik století díky svojí vytrvalosti, odvaze a síle.

Pyramida bezpečí nás chrání před nebezpečím a povzbuzuje nás, abychom neustále v našem nejlepším zájmu reagovali a vnímali prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a vychováváme naše děti. Produktivní ochránci hrdě nosí logo IAODG, jsou s ním ztotožněni jako s jejich vlastním jménem. Ti, co nejsou součástí pyramidy bezpečí jsou to okolnosti, kdy převažují pouze jejich osobními zájmy a lhostejnosti. Smyslem této pyramidy bezpečí je, že můžeme investovat vhodně svůj čas a energii, abychom se chránili před nebezpečím zvenčí. Proto se i doma před spaním zamkneme na dva západy, kdy máme pocit bezpečí, který potřebujeme pro klidné spaní. Čím větší je pyramida bezpečí a my jsme její součástí, tím více nám dodává sílu pocitu bezpečí, možné spolupráce, důvěry, míra stresu klesá, spokojenost stoupá, chceme více dělat pro druhé a ochotněji věříme, že nám ostatní ochránci budou krýt záda. Máme pocit být součástí pevné rodiny. Lajky na Facebooku, nebo počet shlédnutí našich vložených fotografií, videí určitě nejsou zárukou jakékoliv prevence, a právě naopak mohou někoho přilákat, aby se k nám domů stavil na nečekanou návštěvu. Jsme jako jedná rodina, a vždy pomůžeme a chráníme své blízké. U nás platí pravidlo, že zradu trestáme stejně jako by šlo o vraždu, jelikož důvěra je pro nás svatá. Ten, kdo zradí může pokračovat sám ve své individuální cestě.

V Pyramidě bezpečí platí zákon farmy, kdy musíme připravit půdu, zasít, kultivovat půdu i plodiny, odstraňovat plevel, zalévat a starat se o úrodu až do doby, kdy dozraje. Základní instinkty jako vidět, slyšet, cítit, znát, reagovat, předat a žít o který však mnoho mezi námi nemají ani pojetí, a už vůbec žádnou snahu o jejich správném využití. Nejsou to jenom hladové oči, které používá převážně skupina individualistů, a je tímto smyslem zaslepena. Abychom byli úspěšní musíme se naučit základní instinkty efektivně využívat k dosažení těch nejlepších výsledků. Prvním důležitým instinktem je VIDĚT, když chci být například farmář, musím si umět představit co bude pro moji farmu to nejlepší, kde si vyberu ten správný pozemek pro úspěch mojí budoucí farmy. Být v obraze a vnímat prostředí jsou velkou výhodou. Vidět znamená také mít vize našeho času a energie, kdy můžeme snáze plánovat kroky potřebné k dosažení našich cílů. Ať je vize větší nebo malá, čím jasněji vidíme to, co plánujeme dosáhnout, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchu.

Poté je nutné také SLYŠET, co se v okolí povídá, prostě a jednoduše si udělat svůj osobní úsudek dané oblasti ve které mám zájem postavit svoji farmu.

Instinktem CÍTIT, kdy není zde myšleno používat správně své čichové senzory, ale jde o pocitovou podvědomou reakci. Tato reakce se spouští, když naše inteligence a schopnosti potřebují získat názor na námi položenou otázku.

Dalším důležitým instinktem je ZNÁT neboli musíme vědět do čeho jdeme a jaké máme znalosti a zápal pro danou věc. Mnohokrát je to i překonat nepřízeň osudu, a nebát se být průkopníkem nových inovací pro realizaci našeho zvoleného cíle. Osud nám nastaví vhodné podmínky za přítomností silné Pyramidy bezpečí, kterou všichni vnímáme, kdy děláme to, co umíme nejlépe. Jednáme v souladu se zákonem, který je pro nás přirozený, a celý vybudovaný tým táhne za jeden provaz.

Umět REAGOVAT je instinkt, který nám říká, že něco není v pořádku a my máme na danou situaci tu správnou a rychlou odpověď. Upozornění na možné hrozby zbystřují naše smysly, které hledají reakci na dané nebezpečí. Neznalost umění reagovat nás vždy vede k opožděnému zaměření na nebezpečí a musíme se stavět problému čelem. Tato neznalost nás vede k jistému neúspěchu.

Schopnosti umět PŘEDAT načerpané zkušenosti a motivovat mladší generaci není vždy jednoduchou záležitostí. Například pokud bychom přivezli velblouda na severní pól, také by bylo určitě zbytečné chtít po něm stejný výkon v tomto mrazivém prostředí, oproti výkonu, který velbloud vytvářel v poušti. Je zapotřebí vše nastavit na optimální možnosti, kde bude vše fungovat, jak má.

Umět ŽÍT je důvěra, ochota si navzájem pomáhat, podporovat i obětovat se pro ostatní členy týmu jedné rodiny. To vše přispívá k našemu pocitu jistoty, kdy je život šťastnější a ve výsledku žijeme déle a zdravěji.

Naše mladá generace, žijící ve světě dnešní moderní doby, by měla pochopit, že závislost na sociálních sítích a mobilních telefonech je cestou do propasti. Takže co můžeme udělat pro jejich záchranu? Dnešním hrozbám nelze čelit individuálně a je zapotřebí zapojit podporu všech pro vytvoření týmové strategie. Pyramida bezpečí je zdroj, který je udržován každým členem, a předchází individuálnímu selhání jedince, jelikož týmová podpora je nedílnou součástí našeho týmu. Vzpomínám si, když jsem byl v bojových nasazeních, kde jsme společně s týmem žili v nehostinných podmínkách a čelili jsme reálným hrozbám, tak i dnes mám na tyto časy krásné vzpomínky. Neříkám, že jsem si toto období vždy užíval, a měl jsem toho popravdě někdy i plné kecky, ale i přesto jsem za toto období vděčný, jelikož bez týmu bych toto náročné období určitě nezvládl. Být v první linii zanechá silný vztah mezi členy týmu oproti těm, kteří v nasazení nebyli, a hlavně nejsou součástí žádného týmu. Není jednoduché se vyrovnávat s čímkoliv v osamění nebo čelit nebezpečí.

Pro inspiraci do budoucna je nutné mít velké sny, výzvu přesahující dostupné prostředky a vizi, která dosud neexistuje. Vše, co potřebujeme, jsou lídři, kteří nám dají dobrý důvod zavázat se jeden druhému.