Po 15 letech v cizinecké legii jsem pochopil co je pro život důležité. Po dobu mého působení v CL jsem vlastně ani neměl mnoho času na svůj osobní život a rodinu. Po mém návratu z CL roku 2006 a vstupu do civilního života, bylo mým snem založit rodinu a vychovat své děti. Osud mi přivál ženu Janu, kterou miluji a dnes jsme spolu již 13 krásných let. Měli jsme to štěstí, kdy se nám narodili dva synové Philippe a Oliver. Od samého začátku našeho vztahu s Janou jsme se dohodli, že může pracovat naplno a dělat co jí baví, a já se postarám o výchovu našich synů. Synové jsou od sebe věkově čtyři roky a čtyři měsíce, což si myslím, že je optimální.

Hlavním bodem mojí výchovy bylo se vyhnout vychovávat kluky jako domácí zvířátka. Řečeno nakrmit, posadit před televizi a dát jim do ruky tablet nebo mobil. Nebo také odvést do školky, kde se i postarají o návazný doprovod na zájmový kroužek. Školku pro oba syny jsme zapojili z důvodů, aby se zapojil do dětského kolektivu a nebyli závislý jenom na rodičích.

Pamatuji si, že u nás doma za mého mládí, kdy táta byl horník a výchovu měla na starost moje máma, nemám žádné negativní vzpomínky možná jen to, že táta hodně a tvrdě pracoval. Již od svých pěti let, kdy jsem začal sportovat, a tak jsem usoudil, že toto bude i pro mé syny vhodná cesta. Mojí výhodou je asi to nejdůležitější, že se můžu věnovat naplno svým synům a předat ty nejlépe možné pohybové a motorické základy, které jsem načerpal za svojí celoživotní aktivní sportovní kariéru.

Založil svůj systém sebeobrany a osobního rozvoje jedince, dle metodiky naučené v cizinecké legii a upravené mnou pro civilní sektor. Philippe byl i můj první v oblasti výchovy a výcviku juniorů, kdy jsem si mohl vše otestovat, jak funguje moje metodika a systém. Po sedmileté přípravě a vyhodnocení, jsem se také rozhodl, že jsem připraven pracovat i s ostatními dětmi a otevřel jsem akademii pro Juniory. PRO DEFENCE IAODG představuje zábavnou a průpravnou motoriku mladého člověka, kde je prožitek cílem, ať už bezprostředním, nebo následným, většinou jako radost z pohybu i dosažených cílů. Při cvičení se uplatňuje motorika, mohutně jsou angažovány emoční procesy, a to jsou právě důvody, proč je důležité zde respektovat psychologické zákonitosti, a mladým cvičencům celkově dát šanci je poznat co nejdříve. Důležitým bodem pro mě je také připravit juniory na možné nástrahy dnešního agresivního života formou vojenského drilu a citem pro radost z pohybu.

Philippe již v 8 letech seskočil tandemový seskok ze 4 tisíc metrů výšky a zde opět neplatí daň, která je za brzkou a úzkou specializací jedné disciplíny a limitovaného rozvoje jedince, jak se děje jinde. Celkově význam psychologie mé výchovy souvisí, a to hlavně s užitečností pohybu a připravenosti pro dnešní dobu. Civilizace má zřejmou tendenci vytlačovat námahu z pracovního procesu a z transportní lokomoce lidí. Přibývá nevyužitého volného času a výchova vede lidi k potlačování bouřlivých emočních projevů. Popsané trendy vedou také k pohybovému a emočně prožitkovému manku. Lidstvo slábne nedostatkem pohybu a akční nudu tlačí hlavně mladé lidi do fantazijních, virtuálních a často drogami podmíněných dobrodružství.

Metoda a výchova může být v této situaci užitečnou náhradou deficitní pohybové námahy, a navíc může přinést i potřebnou míru vzrušujících emočních prožitků, obranný systém, který svou atraktivitou může překonat jinak stále se rozvíjející lenost a pohodlnost populace, které do budoucna nic dobrého nevěstí. A proto se snažím vybudovat základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Vytvořil jsem také program společného cvičení rodičů s dětmi, které pozitivně ovlivňují děti i rodiče. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto když se budou aktivně pohybovat před zraky svých potomků, dítě se je bude snažit napodobit.

Doma jsem pro své kluky zavedl výchovný tělesný program, a to pokud chceš jít na mobil nebo IPad musíš si prvně odcvičit. Je nám známo, že děti i dospělí obecně mají nejčastější výmluvu a to “Nemám hodně času atd.“ Můj koncept je naprogramován na 30minut + 31 sekund přípravy pravidelně, ať už je to pro hubnutí, tak i pro budování svalové konstrukce – 30minut pro vás je vše, co k tomu potřebujete. To je 1831 vteřin stejně jako rok, kdy byla založena francouzská cizinecká legie. Dnes moji kluci vždy s úsměvem přijdou za mnou a jenom se zeptají, táto můžeme si jít odcvičit. A s radostí cvičí série, které jim určím, nebo chtějí sami cvičit. Pokud poté nedodrží určený čas možnosti hraní, se jim po 10 min. čas zkracuje a pokud dojde na 0, mají trest, a to například týden bez elektroniky. Velice se mi líbí, jak se těší a každý den počítají kolik dní jim schází do ukončení trestu. Samozřejmě ve cvičení pokračují, ale tentokrát bez elektronické odměny.

Dnes jsou junioři dychtiví a výchova je učí především dál a hlouběji rozvíjet pozitivní energii, chuť’ k pohybu, poznání všeho nového, jsou připraveni přijímat nové výzvy a posouvat dál své hranice možností. Cviky a dovednosti si postupně osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě, napětí mezi svými vrstevníky. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se jejich vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha. Zavedl jsem i základní pravidla jako nelžu, nekradu, neberu drogy, držím slovo a ctím rodinu. Další instinktivní vlastnosti „Vidím, slyším, cítím, to je základní princip, na kterém u dětí stavím. Oni se musejí konfliktu především vyhnout, a když se máte něčemu vyhnout, musíte si toho všimnout,“

Výchova dětí, která je udržována každým členem rodiny, pro týmovou podporu, by měla být nedílnou součástí dnešní moderní rodiny. Není jednoduché se vyrovnávat s jakýmkoliv problémem v osamění, a je zapotřebí aby naše děti cítili, že májí vždy někoho po svém boku. Pro jejich inspiraci do budoucna je nutné mít velké sny, výzvy nebo vize, které jsou motivací pro jejich další životní kroky. Vše, co potřebují, jsou rodiče, kteří jim dají dobrý důvod zavázat se jeden druhému a fungovat jako jeden tým.