Splnění mého dalšího cíle a to úspěšné ukončení studia Master of Business Administration (MBA) specializace Executive Management. Věřím, že tento můj osobní úspěch mi může otevřít pár nových dveří v moji kariéře. Chci využít tyto načerpané znalosti a dovednosti v oblasti podnikání a i k tomu, abych pomohl vést a řídit jako ředitel Národní institut pro obranu a bezpečnost s efektivní strategii a novými plány. Kromě toho můžu využít svých schopností v oblasti řízení, komunikace a inspirace ostatních k dosažení společných cílů institutu obrany.

Co je MBA (Master of Business Administration)? Je to program postgraduálního studia, který se zaměřuje na rozvoj manažerských a podnikatelských dovedností. Jako student se v rámci programu učím analýze a řešení obchodních problémů, strategickému plánování, marketingu, financím, lidským zdrojům a dalším oblastem, které jsou klíčové pro úspěšné řízení podniku.

MBA programy se obvykle zaměřují na praktickou aplikaci teoretických znalostí, často se využívají case studies a projekty založené na reálných situacích. Výhodou studenta může také být, že se často zapojujeme do diskuzí a interakcí se svými spolužáky a profesory, což nám umožňuje získat širší perspektivu na obchodní otázky a vytvořit si síť profesionálních kontaktů.

MBA programy jsou vhodné pro absolventy bakalářského studia, kteří chtějí posílit své manažerské a podnikatelské dovednosti a postupovat v kariéře. Některé programy jsou určeny pro studenty s určitými obory studia, jako například ekonomie, ale většinou jsou otevřené pro studenty z různých oborů.

MBA programy jsou nabízeny na celém světě a jsou významným zdrojem příjmů pro mnoho univerzit. Náklady na MBA programy se však mohou výrazně lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně umístění, trvání programu a renomé školy. Já si vybral studium s EDU Effective business school a mohu říct, že jsem byl nadšený jak náplní programu a moderního online vzdělání formou micro-learningu tak i organizací celého studia.

Zde je hlavním bodem studia naše osobní disciplína, kterou máme každý přirozeně v sobě a kolikrát mnoho z nás o tom ani nevíme. Disciplína je jako dítě, musíme se o ní starat a rozvíjet jí po celou dobu našeho působení na tomto světě. Kolikrát v našem životě jsme si položili otázku, že se nám nechce to, či ono? Kolikrát jsme se, ale sami sebe zeptali, proč se nám vlastně nic nechce? Je velice důležité umět se sebou komunikovat, je to taková komunikace se svým druhým já, které nás bud’ to podporuje nebo nás odrazuje. Čím více budeme poznávat své tělo, tím více budete umět s ním komunikovat a naučíme se rozeznávat signály od lenivostí až k nutnosti volby vašeho činu, co bychom měli nebo museli udělat. Studium MBA bylo pro mě to, že jsem to udělat chtěl.