Médaille Militaire – klenot francouzské armády dnes 170 let od jejího založení.

Vojenská medaile je nepochybně nejkrásnější francouzské vyznamenání. Není hierarchické, není s hodností ani titulem, není udělena žádnému důstojníkovi armády. Byla založena v roce 1852 princem Ludvíkem Napoleonem Bonapartem, budoucí Napoleon III, ohlasem na Napoleona I, 50 lety dříve při založení médaile Légion d’Honneur, která byla udělována výhradně důstojníkům. Od té doby zdobí se na hrudi mužům, ženám a dětem, za výjimečné činy a lidské vlastnosti v odvaze. Zdobí prapory znaky a kolikrát oceňuje neuvěřitelné.

Ludvík Napoleon Bonaparte, stále prezidentem republiky, podepsal dekret o vzniku nové dekorace, odměny vojákům a poddůstojníků armád pozemních i námořních. Dekretem 29 února stanoví základní charakteristiky. Medaili, o průměru 28 mm, ze stříbra a na líci s podobiznou Ludvíka Napoleona a jeho jménem jako zakladatelem, v interiéru médaile, motto „hodnota a disciplína“. Vyhláška a určuje, že bude v horní části ozdobena orlem. Stuha medaile, vychází ze železné koruny, představovala Napoleona, poté, co byl korunován králem Itálie.

  1. března 1852, stál před Carroussel du Louvre, kdy byla udělena první medaile armády. Generál Canrobert velel obřadu s účastí vojáků (6000 mužů) které prezentoval prezidentovi a tato medaile, která bude brzy zdobit hrudě věrným, vojáci stáli v pozoru a bylo řečeno: „Vojáci, kolikrát už jsem litoval vidět vojáky a poddůstojníky se vracet do svých domovů bez odměn a zásluh, za délku jejich oddaných služeb, za jejich zranění, za jejich záslužných činů, si zaslouží uznání a důkaz spokojenosti vlasti!“. Kvůli těmto skutkům, jsem založil tuto medaili armády. Bude poskytovat 100 franků anuity. Je to jistě málo, ale o to více je, že tato stuha kterou budete nosit na hrudi prezentuje vašim kamarádům, vašim rodinám, všem spoluobčanům, že jste HRDINA. Hned poté za zvuku bubnů Ludvík Napoleon uděluje první medaili armády seržantovi 72 brigády Jean-François Forgues, která zahajuje registry ministerstva války ve sloupcích, z nichž je uvedeno „9 let služby, 9 let kampaní. Vyznamenal se během událostí v prosinci. Třikrát se angažoval“. Během obřadu jsou uděleny 47 dalších medailí armády. Poslední příjemce byl střelec Pointurier (16 let služby, 8 let kampaní).
  2. května 1852 druhý slavnostní obřad stejného řádu shromáždí 800 000 mužů a 100 kanonů na Champ de Mars. Během této rozsáhlé akce, bylo vyznamenáno 1 705 vojáků a poddůstojníků. Dne 13 června, medaile na zelenožluté stuze je výjimečně udělena maršálům Francie a velícím generálům, kteří působili jako ministři nebo vykonávali hlavní rozkazy. Ludvík Napoleon Bonaparte uděluje medaili armády hraběti Honoré Reille (1755-1860) a Jean-Baptiste Vaillant (1790-1872). První se účastnil bitev Léna, Friedland a Wagram. Byl součástí této talentované generace která byla nahrazena na konci císařství, unavení hrdinové velké armády a republiky. 17. září 1847 byl jmenován maršálem Francie. Od jara roku 1852 historie medaile armády se sloučí s vojenskou historii a politikou Francie. Po porážce proti Prusku medaile armády byla zrušena a nahrazena Ceres, trofej zbraní a činů „1870“. V roce 1951 přichází nova podoba medaile armády.

V době stého výročí tohoto prestižního vyznamenání odhaduje se, že byla udělena vice jak 987.000-krát. Vyznamenání bylo uděleno pouze 84 ženám. První byla Marie Jeanne Rossini. Tento přehled by nebyl úplný, musíme zmínit děti které věnovali své mládí boj. Jako příklad je mladík z Marseille Désiré Bianco. V roce 1915, kdy se mu podařilo bojovat u 6. pluku a vyhrát bitvu u přední Meuse je mu pouze 13 let.

Dnes se ctí oddanost vlasti. Občané jsou obeznámeni se službami poskytované policií nebo hasiči. Od roku 2009, je však zvykem titul udělovat i posmrtně – současně s křížem čestné legie – každému poddůstojníkovi kteří byli usmrceni v akci. Medaile armády představuje vysoké ocenění, zásluhy a cti. Je třetí nejvyšší francouzskou dekorací v pořadí priorit, medaile armády se nosí ihned po státním řádu čestné legie a po řádu národního osvobození a před státním řádem za zásluhy. Každý rokem kolem 3500 medailí armády  jsou udělovány na základě rozhodnutí velké lóže.

Já tu svoji dostal po patnácti letech služby v cizinecké legii.