Dnes jako nikdy předtím máme nespočetné možností různorodých možností spojení napříč profesemi, koníčky, generacemi, kulturami i oceány. Spojení je myšleno nalezením energie, která nám pomáhá v reálném a dnes i převažujícím virtuálním světě.

Pokud je tedy spojení dnes tak důležité, položme si otázku, které spojení bude pro nás to nejvhodnější? Kde nalézt věrnou a hodnotnou skupinu, která není pouze průchodem systému otáčejících se dveří v obchod‘áku? Jsem přesvědčen, že uspěchaným výběrem propojit co nejvíce lidí není a nikdy nebude produktivní. Je nutné se v první řadě zaměřit na spojení lidí s lidmi, kdy si oni sami určují, s kým se chtějí a hlavně s kým se nechtějí spojit. V tomto spojení jde převážně o vytvoření poznání pro získání positivní energie a nové možnosti osobního růstu. Nestačí pouze brát výplatu, většina z nás touží i nadále po dalším osobním rozvoji a růstu.

Díky rychlému rozvoji digitálního světa si kolikrát ani neuvědomujeme, že vedle nás nesedí člověk, přítel, ale máme kolem sebe pouze virtuální svět. Mnohokrát je to super, kdy můžeme s okamžitou virtuální reakcí přeletět oceán nebo i virtuálně vylézt na Mount Everest, nebo přejít všechny možné hranice v jeden den. Stačí se dnes kouknout a porovnat, kolik nám přijde emailů do schránky oproti zaslaným a ručně napsaných pohledům nebo dopisům v poštovní schránce. A co zaklepání přátel na naše dveře? Kolik jich bylo za poslední dobu? Dnes se stává složitější někoho na přímo oslovit, nebo se ho i dotknout.

Živé spojení lidí s lidmi nám dává možnost udržování si a budování kvalitních lidských vztahů. Je pravdou, že když lidé jsou vyslyšeni a je s nimi zacházeno spravedlivě a čestně jsou ochotni přijmout svá rozhodnutí a netíží je momentální nerozhodnost. Lidské spojení podporuje emoční vztahy a vazby. Dochází také k inspiračnímu nabití pozitivní energie, která spojuje lidi i organizace. V každém osobním růstu je nutné poznat osobní hodnotu a její ocenění ostatními. Jelikož ignorace, odmítnutí nebo neustálé kritizování ničí osobní morálku, pocit sebedůvěry i možnosti učit se.

Inovace a realizace se málokdy odehrávají izolovaně, i Thomas Edison i jiní laureáti Nobelovy ceny se neustále spojovali s ostatními, aby tvořili a hlavně realizovali své nápady. Jako jedinec máme pouze jeden díl skládanky, to ti ostatní mají možnosti najít a doplnit zbývající díly, které tvoří hodnotu. Spojení lidí mezi lidmi vytvářejí individuální myšlenky s možnosti získání podmínek pro realizaci a následnou prosperitu.

Druhou možností, je spojení lidí s účelovým pocitem. Každý z nás máme neustálé zaměření na potřebu osobního účelu, ale dnes, a to bohužel, prioritního se zaměřením materiálního charakteru. Celoživotní učení a získání znalostí je důvodem, proč se zaměřit na vzájemné kontakty spojení. Pamatujte, že většina znalostí přichází v první řadě v lidských hlavách a teprve poté ji naleznete ve firemní nebo osobní databázi počítače.

Člověk s osobní motivací se cítí dobře, již při probuzení a po celý den jede dobrovolně naplno. Patřit do komunity spojení a pomoci, kde naleznete hodnoty i svojí identitu vám dodává potřebnou energii a smysl pro komunitu. Pro udržení osobního růstu je nutné mít neustálé odvážné a dlouhodobé výzvy. Jde o spojení s cílovým uspokojením a získáním nejvyšší úrovně stupně dobrého občana. Nejedná se o všudypřítomnou pracovní morálku, udělat a jít domů. Spojení s účelovým pocitem nemá pracovní dobu má pouze chuť a odhodlání po změně.

Další možností spojení lidí je určeno k získání zdrojů a způsobů pro zvýšení osobního i týmového výkonu. Jak sami všichni moc dobře víme a kolikrát jsme si na vlastní kůži mohli prožít chvíli, kdy jsem čekali na pomoc a ona nikde. Cítit bezradnost a samotu není a nikdy nebylo příjemné. Nedostatečná a mnohokrát i chybějící podpora, má vždy velký vliv i na profesionální život a organizační osobní růst. Zde jde o spojení lidí s tím, na čem jim opravdu záleží. Můžeme nalézt spolupráci a pomoc na aktuálních technologických potřebách s osobním přístupem, které umožňují budovat sít‘ dovedností směřujících k profesionální efektivitě a osobního růstu.

Dnes jsme všichni zaplaveni spoustou informací, které vyžadují příliš mnoho času a energie. Kolikrát špatně cílená komunikace a mlhavé cíle nám dokáži znepříjemnit část našeho života. Dostáváme se pod stres a ten poškozuje náš profesní i osobní výkon k dosažení vytyčených cílů. Uspěchaná společnost nás vede a to bohužel k šílenému tempu, které nám brání jasnému myšlení a efektivní činnosti v akci, omezuje nás v učení a vytváří nám nepřiměřený stres, který poškozuje, jak pracovní tak i osobní vztahy. Spojení k získání zdrojů nám pomůže zvládat bouře a připraví nás na to, jak těmto živlům čelit.

Vzájemné smyslové spojení lidí dodává účel a potřebné zdroje zvyšující nespočetně krát náš výkon. Celoplošné propojení nám umožňuje získat systém odměn, které posilují mířenou odpovědnost a podporují spolupráci. To znamená kultivovat vztahy kultury, ve které lidé produkují výsledky založené na pocitu uvolněnosti a pohody, než se zabývat strachem a odplatou.

Spojení není o získaní velké korporace s nabytým seznamem kontaktů. Spojení je individuálního charakteru, kde každý přicházející jedinec má spoustou pozitivní energie, nové nápady a spojení neztrácí na celoplošné výkonnosti. Spojení je alchymií propojení mezi všemi členy, kteří se vzájemně mohou neustále mezi sebou učit, setkávat se a hlavně ovlivňovat chod dnešní společnosti s přesahem do budoucnosti.

Spojení je také koalice podpory, jak odnaučit dělat staré způsoby a naučit nové efektivní systémy, které fungují v kontextu nových požadavků, aniž by ztratily nové nápady, které je doprovázejí. Spojením si pomáháme pozorovat jeden druhého, nasloucháme, klademe si spousty otázek, než bezhlavě zapadnout do každodenních negativních situací izolovaných jedinců a skupin.

Rychle měnící se společnost, nám klade neustále větší překážky, proto abychom si mohli stanovit velké cíle. Spouští nám obranné instinkty určené k přežití, které se přirozeně objevují a v mnoha případech, si jich zatím nejsme vědomi. Uznání poctivé a tvrdé práce, chování při spolupráci na náročném úkolu na druhé straně uznává úsilí a může člověka povzbudit, aby hledal budoucí výzvy, z nichž se může učit a růst. Spojení nám také sděluje, že učení a odhodlání má větší charakter, než být pouze hotový talent nebo mít vyšší genialitu.

K učení dochází, když lidé komunikují smysluplným způsobem, a ne prohlížením spamů v počítači. Spojení v reálném čase, podporují sdílení znalostí a podporují volný tok nápadů. Umožňují také lidem lépe využívat zbytek svého volného času. Moderní sociální technologie spojení, musí nechat lidem společnou tvořivost. Nechat sbírat načerpané zkušenosti všech a následně je efektivně sdílet s ostatními. Informace o komunitě, místě, cestě, hotelu nebo v jaké restauraci se dobře najíme, na co si dávat pozor a nebo na koho se můžeme obrátit v případě nouze.

Spojení lidí je výkonný osobní nástroj společného rozvoje se zaměřením k nalezení toho co člověk zrovna potřebuje, když to potřebuje. Spojují se lidi se sdílenými zájmy, podporující sociální vazby, které jsou použitelné i na všech pracovních místech.

Stimulovat bohatou sít‘ vysoce kvalitních vztahů spojení a pomoci, kdy lidé oslovují ty, se kterými se znají a mají k nim důvěru, aby vyřešili problémy, dělali svou práci a vytvářeli nové příležitosti. Většina lidí buduje své sítě instinktivně. Nemají tendenci uvažovat o způsobech, jak mohou být ještě efektivnější. Vysoce výkonní lidé se vždy spojují s lidmi z různých částí jejich okruhu  i mimo něj. Jejich spojení zahrnují hierarchii, generace i různorodé etnické původy. Naopak lidé s nízkým výkonem mají tendenci zůstávat v mezích své domény nebo komfortní zóny, což omezuje jejich růst a izoluje je od nových nápadů.

Jak tedy pomoci v budování sítě spojení podporující profesní i osobní růst? Nástroje sociálních sítí jsou jedna cesta. Lidé mají často pádné důvody hájit své chování kvůli konkurenčním závazkům a to vědomě i mnohokrát nevědomě. Mohou se omezovat pro spojení s klíčovými lidmi mimo jejich komunitu a jsou vázáni pouze na spolupráci mezi kolegy. Tito lidé jsou pohlceni uzavřeným systémem, kdy spěchající interakce vedou k nedorozumění a zpomalení osobního i profesního růstu. Vytvářejí povrchní růst důvěry, loajality a celkových znalostí. Spojením lidé investují větší úsilí do kolegů, s kterými sdílejí zájmy, zkušenosti a emocionální vazby, než do lidí, které sotva znají.

Pomáhat a spojovat lidi s lidmi je silná vazba komunity, protože pomáhá rozvíjet hodnoty, které lidé produkují, když spolupracují na dosažení svých cílů. Když pochopíme, jak efektivně lze propojit lidské hodnoty s těmi sociálními. Kdy se práce stává složitější, a kdy je třeba, abychom našli sílu ve spojení a vzájemné pomoci. Spojení lidí pro smysl a účel, je budování energie a odhodlání. Rozhodnutí závisí na daném cíli. Najít fyzický prostor s umožněním lidské flexibility, tiché místo pro soustředění, vyhrazené místo pro neformální spolupráci nebo kontakt s ostatními. Nejde zde o pravidlo uspěchané doby, kdy víme, že čím rychleji poběžíme a co nejvíce se budeme snažit, tím méně toho dosáhneme. Rychlost sociálních síti je závod moderních technologií, kdy vytvořené krize a časté změny oslabují naší výkonnost, vyvolávají stres, syndromy vyhoření a také rodinné konflikty, které jsou kolem nás.

Klíčem spojení je pomoci lidem, aby hodiny, které převážně tráví v práci, byly smysluplnější a měly způsob, jak ztracenou energii dostat zpět. Moderní technologie, která dnes umožňuje spojení lidí způsoby, které dříve nikdy nebyly možné. Cílem je tedy, umožnit členům najít odpovědi na jejich otázky rychlým připojením k obsahu odborníků, které jsou uspořádané dle témat. Zkušení specialisté sdílejí a předávají své znalosti s méně zkušenými. Co se mělo stát? Jak se to vlastně stalo? V čem byli rozdíly? Co se můžeme naučit? Učení je interaktivní a přímo souvisí z výsledky. Učení, je o to silnější, pokud je sdíleno s ostatními a přeneseno do možných budoucích asistencí.

Spojením není myšleno vyždímat zkušené svými načerpanými znalostmi, ale sdílet konkrétní příklady nebo příběhy, které osvětlí porozumění všech. Jde o spojení a přímé pomoci, jak podávat skvělé výkony v profesním, tak i v soukromém životě. Přímý dialog, dotek, pohlazení, jsou nejdůležitějším faktorem spojení a efektivní účinnosti rozvoje každého jedince. Odhalit zkušenosti a další možnosti k zacelení mezer neznalosti z životních cest. Nabídnout jasnou strategii, dobrou technologii, odměny a spoustu dialogů ke sladění osobních zájmů a životních cílů.

Stan Gazdik