Když jsem opouštěl 2 REP po mém dvanácti a půl letém působení v tomto elitním regimentu, byl jsem již rozhodnut, že chci v cizinecké legii působit pouze patnáct let. Odešel jsem tedy pro zklidnění duše a mysli, jak se říká doklepat mé působení do 1RE v Aubagni, kde jsem se mohl civilizovat a připravit na civilní život. Tím civilizovat myslím, že člověk, který je v neustálém fyzickém a psychickém nasazení na bojových misích nemá jednoduché se aklimatizovat v civilním prostoru. Já si našel čas pro přemýšlení co a jak budu dělat po mém odchodu. Jelikož jsem vždy ctižádostivý a tak jsem si vše důkladně připravil, již před mým odchodem do civilního života. Založit firmu IAODG (International Association Operational Defence Group s.r.o.) mě napadlo tedy bylo roku 2006. Měl jsem vše připravené název firmy, prezentace na webu a i cestu s načerpanými zkušenostmi, kterou budu chtít předávat civilnímu sektoru. Proto je tedy pro mě 10.05.2006 datum založení firmy, jelikož jsem začal podnikat hned na druhý den v civilním životě. Dnes je to již patnáct let.

V cizinecké legii jsem se naučil, jak se udržuje respekt, úcta, disciplína a také jak se dodržují tradice, které ji drží tak pevně a nezničitelně pohromadě. To vše dodává neskutečnou sílu a energii, která tvoří soudržnost a pevné zázemí. Úctou ke starším a veteránům prokazujeme, že nejsme zde jenom pro sebe, ale hlavně jsme zde pro ostatní bratry ve zbrani. Vím, že jsem dostal možnost se podílet na něčem užitečném. V legii také platí, že po jedincích ani pes neštěkne, ale družstvo a hlavně celá cizinecká legie je jako jedna velká rodina a dokáže se vždy vypořádat se všemi negativními stránkami, ty pozitivní a přínosné bere jako normální. Proto mým senem bylo pokračovat s tímto odkazem i v civilním prostředí. Hodlám využívat své minulosti, jako základ budoucnosti a přitom žít dneškem.

Od samého počátku IAODG našla hodnoty v historii legií, ať už té francouzské založené roku 1831 nebo i té české, která začala vznikat již roku 1917, kdy vydal francouzský prezident dekret o vytvoření samostatné československé armády ve Francii. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů této země. Neohlíží se nalevo napravo (myšleno na levici či pravici), jde svou cestou a té se drží. IAODG může podporovat politické subjekty, které usilují o uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie, respektování právního řádu a chránit svá práva a svobody a respektovat práva a svobodu ostatních. subjekty, jejichž členové jsou ochotni se aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu – na rozvoji kultury práce, kultury volného času i lidských vztahů.

Nebudu se vracet k tomu co vše jsem už udělal, koho vše jsem vycvičil, to je již pouhou minulostí. Nebudu se také znepokojovat směrem k budoucnosti, neboť vím, že mé myšlení dnes a zde v přítomnosti mě přivede tam kam má. Vnímám, jak lidé dnes slepě sledují události v televizi, ale v životě nemají žádné hodnoty, vedou dialogy, ale nerozumí slovům, které říkají a také čtou mnoho knih, ale tu svoji životní knihu ještě neotevřeli. Proto musíme dnes svým dětem předávat hodnoty i vytvořené tradice, které nejsou o tom, co jsme jim drahého koupili, ale jsou o tom, kolik svého času jsme jim věnovali. Pro jsem upravil i dnešní formu výuky IAODG a vytvořil jsem Pyramidu bezpečí, kde je nutné v první fázi naučit se poznat sám sebe a teprve poté jít směrem svého rozumu.

Rozhodnutí, které vytváří lidská mysl, je vždy na bázi našeho vědomí s tím, jak se rozhodujeme prožít přítomný okamžik a zodpovědnost ani vinu nelze poté svalovat na žádné jiné negativní pole. Neseme plně zodpovědnost svých aktů. Mezi příčinou a následkem, mezi akcí a reakcí existuje vztah závislosti. Vůle je vždy naplněna a někdy zahlcena rozmanitými motivy. Je důležité vnímat především nenápadné souvislosti všech duševních sil a pochodů. Souvislosti veškerých myšlenek a činů, smyslových a emocionálních procesů, vliv osobních představ na prožívanou realitu. Sem patří veškerá naše zaběhnutá každodenní činnost a zakořeněné zvyky. Stejně tak jde o vědomé usilování ve prospěch dosažení předem daných záměrů. Zkoumání všech vnitřních i vnějších podnětů a motivací vedoucích k různým rozhodnutím. Dále nás podstatně ovlivňují projevy osobních povahových rysů, pozitivní i negativní projevy charakteru. Vše vědomé i nevědomé, vše mezi duší a tělem.

Vše začíná učiněním prvního kroku a tím je rozhodnutí každého jedince se vydat na směr k vytvoření si svoji osobnosti, než zůstat otrokem svého negativního materiálního podvědomí. Další důležitou věcí je, že nezáleží na tom, kolik let budeme žít, ale jak kvalitně tyto roky prožijeme. Žijeme-li vědomě, potom se lépe dokážeme soustředit na intuici a správně nasměřujeme sílu svých očekávání.

IAODG je zde pro vás i nadále a já děkuji za vaši přízeň.