Přizpůsobte vaše návyky prostředí ve kterém žijete. Je to jako s velbloudem, který také nebude podávat ty nejlepší výkony na severním pólu pokud zrovna dorazí, myslete na to. Já osobně využívám pravidelně návyky, které vám teď prozradím. Nejsou ničím výjimečně a ani se mnoho neliší od těch, které jsem používal v legii.

  •    První osobní návyk je, že chcete váš den prožít dobrovolně naplno. Není nic jednoduššího než to, že tělo a hlava vytvoří jeden celek, ale proto musíte dodat svému podvědomí dobrovolně myšlenku chtění. Problém dnešní body je v tom, že na nic nemáte čas, ale když se ohlédnete zpět, tak co vidíte? Jsou tam výsledky, jaké jste si přáli? Návyku nedávejte žádný časový termín, ten způsobuje omezení v kvalitě jeho přijímaní. Dostaňte ho do dobrovolného každodenního automatického modulu. Nemyslete na včerejšek a ani na zítřek, pouze dnešek je tím dnem, který má pro vás existenční význam. Věřte, že materiální hodnoty, vám nikdy nevrátí čas zpět. Bude od vás sobecké si ve stáří říkat, že to nešlo. Vy určujete, jak dobrovolně prožijete váš den.
  •    Druhý osobní návyk je, že budete láskou odměňovat. Každý nový den obdarujete někoho svojí láskou a učiňte ho šťastným. Myslete však na to, že materiální dar je pouze kouzlem krátkodobým a srdce pouze pootevře. Jakýkoliv váš citový dárek vycházející přímo ze srdce je tou správnou medicínou a vy ji předepisujte a rozdávejte dennodenně. Udržujte váš plamínek ohně ve vašem srdci a nedovolte, aby vyhasl. Žít jako mrtvola, pro kohokoliv z nás nebylo přírodou předurčeno. Je to pouze a výhradně vaše volba, jak bude žít. V srdci si pěstujte radost, štěstí, zdraví a lásku a duchem přejte všem to samé. Nenávist a zášť je jenom výmluva slabých na jejich vyhaslé světlo v srdci. Vaše radost z odměny láskou předchází smutku z odpuštění, jelikož ten pro vás nemá, již žádnou váhu. Věřte, že bez lásky nelze vrátit ani posunout čas, lze pouze dnes, prožít váš den plný lásky. Buďte šťastni.
  •    Třetí osobní návyk je, že máte odhodlání a vůli po změně. Vzít do ruky mapu s kompasem a vědět k jakému cíli chcete dojít, začíná již ve vašich snech. Návyky jsou pouze disciplínou vašeho odhodlání, zato vaše sny se stávají ručičkou kompasu vám určujícího životního směru. Vaše vůle vytáhnout kompas z kapsy se stává odměnou vaší touhy po změně. Věřte, že bez mapy ani kompasu nelze v životě nalézt jakýkoliv směr. Mějte velké sny a buďte připraveni vyrazit do terénu.
  •    Čtvrtý osobní návyk je vytrvalost, která je vaší předností. Vždy chcete dojít do cíle, to je oč tu běží. Vytrvalost je vzácná nemoc, která není určena všem. Přichází pouze k těm, kteří ji sami v sobě vytvoří. Víte také, že cíl je pouhou imaginární linií. Ve skutečnosti, vše se začíná dávat do pohybu, až za ní. Úspěch je tedy podmíněn nekonečnou vytrvalostí, která uskutečňuje vaše vítězství. Věřte, že bez kvalitní osobní přípravy, není vytrvalost a bez ní není žádné vítězství.
  •    Pátý osobní návyk je, víra a poděkováním za dnešek pro ještě větší zítřek. Nebuďte slepí a vnímejte vaše okolí, čerpejte frekvence a energii, která vás obklopuje. Slepota vašeho bytí, bude pouze přehlížet všechno kouzlo, které máte na blízku. Děkujte pokaždé a za všechno, jelikož je to nejsnazší způsob, že nikdy nezapomenete na vaše zářící světlo v srdci. Věřte, že uspokojit se včerejším úspěchem, kterým se necháte uspat dnes, nemá žádného zítřku. Víte, jak chutná pocit vítězství a za to děkujete.

Všechny vaše návyky jsou spouštěčem myšlenek i citů, které pomáhají vytvářet reálnou hodnotu. Správné využití vašeho mozku, je také příčinou úspěchu nebo selhání. Návyky jsou pouhou pomůckou podvědomí, které soustředěně vytvářejí mapu vaší cesty za úspěchem. Pokud si to nemyslíte, uhněte a nepřekážejte těm, kteří jdou za vámi. Každý máte ve své hlavě několik miliard nervových buněk, proto tyto buňky se chovají jako stádo ovcí. Potřebuji vás, jako pastýře, který jim dává péčí a pravidelný směr, kdy ony vytvářejí hodnoty a cíle. Pokud jde pouze o jednorázovou péči, tak žádné stádo ovcí ani myšlenek nebudou na světě vytvářet žádnou hodnotu.

Takže návod pro krásný den:

  • Dnešní den prožiji dobrovolně naplno 
  • Dobrovolně odměním někoho svojí láskou a učiním ho šťastným
  • Mám vůli a odhodlání po změně 
  • Vytrvalost je mojí předností
  • Poděkuji za dnešek pro větší zítřek 

VÁŠ VELKÝ SEN JE: