Oficiální vznik IAODG s.r.o. 28.07.2009

V legii jsem se naučil, jak vzniká respekt, úcta, disciplína a také jak se udržují tradice, které ji drží tak pevně a nezničitelně pohromadě a to vše, dodává neskutečnou sílu a energii, která tvoří soudržnost a zázemí. Úctou ke starším a veteránům prokazujeme, že nejsme zde jenom pro sebe, ale hlavně jsme zde pro ostatní. Vím, že jsem dostal možnost se podílet na něčem užitečném. V legii také platí, že po jedincích ani pes neštěkne, ale družstvo a hlavně celá cizinecká legie je jako jedna velká rodina a dokáže se vždy vypořádat se všemi negativními stránkami, ty pozitivní a přínosné bere jako normální.

Proto můj sen bylo pokračovat s tímto odkazem i v civilním prostoru. Hodlám využívat své minulosti jako základ budoucnosti a přitom žít dneškem. Založit firmu IAODG mě napadlo již při konci mého působení v řadách cizinecké legie, to bylo roku 2006. Měl jsem vše připravené název firmy, prezentace na webu a i cestu s načerpanými zkušenostmi, kterou budu chtít předávat civilnímu sektoru.

Od samého počátku IAODG našla hodnoty v historii legií, ať už té francouzské založené roku 1831 nebo i té české, která začala vznikat již roku 1917, kdy vydal francouzský prezident dekret o vytvoření samostatné československé armády ve Francii. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů této země. Neohlíží se nalevo napravo (myšleno na levici či pravici), jde svou cestou a té se drží. IAODG může podporovat politické subjekty, které usilují o uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie, respektování právního řádu a chránit svá práva a svobody a respektovat práva a svobodu ostatních. subjekty, jejichž členové jsou ochotni se aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu – na rozvoji kultury práce, kultury volného času i lidských vztahů.

Nebudu se vracet k tomu co vše jsem už udělal, koho vše jsem vycvičil, to je již pouhou minulostí. Nebudu se také znepokojovat směrem k budoucnosti, neboť vím, že mé myšlení dnes a zde v přítomnosti mě tam přivede. Vnímám, jak lidé dnes slepě sledují události v televizi, ale v životě nemají žádné hodnoty, vedou dialogy, ale nerozumí slovům, které říkají a také čtou mnoho knih, ale tu svoji životní knihu ještě neotevřeli. Proto musíme dnes svým dětem předávat hodnoty i vytvořené tradice, které nejsou o tom, co jsme jim drahého koupili, ale jsou o tom, kolik svého času jsme jim věnovali. Pro jsem upravil i dnešní formu výuky IAODG a vytvořil jsem Pyramidu bezpečí, kde je nutné v první fázi naučit se poznat sám sebe a teprve poté jít směrem svého rozumu.

Rozhodnutí, které vytváří lidská mysl, je vždy na bázi našeho vědomí s tím, jak se rozhodujeme prožít přítomný okamžik a zodpovědnost ani vinu nelze poté svalovat na žádné jiné negativní pole. Neseme plně zodpovědnost svých aktů. Mezi příčinou a následkem, mezi akcí a reakcí existuje vztah závislosti. Vůle je vždy naplněna a někdy zahlcena rozmanitými motivy. Je důležité vnímat především nenápadné souvislosti všech duševních sil a pochodů. Souvislosti veškerých myšlenek a činů, smyslových a emocionálních procesů, vliv osobních představ na prožívanou realitu. Sem patří veškerá naše zaběhnutá každodenní činnost a zakořeněné zvyky. Stejně tak jde o vědomé usilování ve prospěch dosažení předem daných záměrů. Zkoumání všech vnitřních i vnějších podnětů a motivací vedoucích k různým rozhodnutím. Dále nás podstatně ovlivňují projevy osobních povahových rysů, pozitivní i negativní projevy charakteru. Vše vědomé i nevědomé, vše mezi duší a tělem.

Vše začíná učiněním prvního kroku a tím je rozhodnutí každého jedince se vydat na směr k vytvoření si svoji osobnosti, než zůstat otrokem svého negativního materiálního podvědomí. Další důležitou věcí je, že nezáleží na tom, kolik let budeme žít, ale jak kvalitně tyto roky prožijeme.

Žijeme-li vědomě, potom se lépe dokážeme soustředit na intuici a správně nasměřujeme sílu svých očekávání.

IAODG je zde pro vás i nadále a já děkuji za vaši přízeň.