Historie tetování je stejně dlouhá jako historie člověka. Jdou po celou svojí existenci souběžně a liší se pouze územním myšlením dané skupiny pro sdílení formy prezentace. Na ostrově Tahiti odkud pochází význam od tamních slov “tatau či tatu”, která znamenají vyznačit. Japonci, kteří mají pro tetování označení vlastní, a to slovo “irezumi”. Na Havaji, kde sloužilo tetování jako rodokmen přímo na těle, anebo také jako talisman, který měl ochraňovat válečníky v bitvách. Tradice tetování je prastará, najdeme ji téměř ve všech částech světa a má nespočet funkcí, významů i příběhů.

Vzpomínám si, když jsem tetování v mládí odsuzoval, ale časem mi došlo, že je to z mého pohledu vzdání respektu k danému motivu. Když jsem opustil cizineckou legii, také jsem si nechal vytetovat draka s pěti modrými hvězdami a to z důvodu poděkování mému tělu, že mě vždy podrželo v těžkých chvílích a já se mohl na něj vždy na 100% spolehnout. Respekt k překonání bolesti v průběhu tetování a myšlenkou, že moje tělo chce razítko pevně dosaženého cíle. Konečný pocit je silný a také po celý zbytek života motivačním procesem, kdy neustále positivně komunikujeme a máme porozumění se svým tělem.

Drak je také symbolem IAODG, který je pokračováním motivace a životní cesty už ne mojí osobní, ale stává se motivací pro všechny jedince, kteří se ztotožňují s posláním IAODG.

Tetování je osobní volba, která nás identifikuje nebo i zařazuje do skupiny a je důkazem vlastní vůle ke zvolení životní cesty. Jsou to viditelné svobodné myšlenky, které chceme sdílet i s ostatními. Stává se také naší každodenní motivací i připomínkou kodexu cti, který jsme se rozhodli dobrovolně respektovat, ctít i šířit. Neustále nám vytváří hlubší myšlenky, emoce i styl našeho chování k záměru něčeho dosáhnout a jít si pevně za svým cílem.

Podle tetování nemůžeme soudit danou osobu, ale jeho způsob chování a jednání mohou být tím pravým příkladem pro ostatní. Jsem rád, že se mi podařilo pár jedinců motivovat, kteří našli svoji cestu dobrovolně zvoleným směrem. Najdou se však i tací, kteří nepochopili správný směr cesty a já věřím, že při každém pohledu na tetování si uvědomí jeho pravou podstatu a důvod proč se pro něj vůbec rozhodli.

IAODG našla hodnoty v historii legií, ať už té francouzské založené roku 1831 nebo i té české, která začala vznikat již roku 1917. IAODG se podle svých slov a činů snaží ukázat a uplatnit reálnou chybějící cestu pro většinu slušných občanů a to ne jenom u nás. Já hledám neustále další mety a cíle, které nejsou běžně dosažitelné, tak abych si na konci života mohl s klidem říct, že můj přístup k životu byl výjimečný. Tím, že člověk dělá, v to co věří a dělá to poctivě, vždy přinese odměnu. Je pravdou, že cesta bývá většinou těžká a dlouhá, já ji obětoval 15 let v cizinecké legii a dnes i svůj celoživotní styl. To mě také vedlo k vytvoření symbolů IAODG, které pomáhají všem členům ctít historii a jít cestou budoucnosti.

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.

“Stano”
Tetování není to, co dělá člověka. To člověk je ten, který dělá tetování!Tetování je obřad průchodu. Jsou to známky statečnosti, zralosti, kulturního přijetí. Tetování představuje nejen ochotu přijmout bolest – nést ji, ale také potřebu aktivně ji přijmout. Protože život je bolestivý – krásný, ale bolestivý …

Ve čtyřiceti dvou letech života jsem se rozhodl vyniknout a označit kůži symboly, odkazy, principy a ještě větší identitou … po tomto období mého osobního růstu, učení, zkušeností a zralosti! Z těchto zkušeností a známek času jsem měl na kůži jizvy!

Tetování je opravdovým poetickým stvořením a je vždy více, než se zdá. Jako tetování je vyryté na živé kůži, jeho podstata vyzařuje štiplavost, která je jedinečná pro smrtelné lidské podmínky.

Neměl jsem snadný život, protože jsem se narodil, a dokonce i dnes je těžké vyslovit toto slovo! Vyrůstal jsem s pevnými nápady a cítil jsem na kůži, že jsem se narodil ve skromném, pokorném, pracovitém a s mnoha oběťmi uprostřed! Během svého života jsem našel moudrost interpretovat symboly a znaky lidstva skrze zkušenost a povahu věcí … Potkal jsem lidi, odkazy, které vznesly mé znalosti a poskytly nástroje k překonání překážek … života! Uvědomil jsem si, co je život a jak přežít …

Když jsem se rozhodl účinně shrnout, předpokládám, kdo ve mně bydlí a externalizuji prostřednictvím různých symbolů a dvou nápisů … Zamýšlel jsem a měl jako jediný cíl definovat, kdo jsem … jako člověk … jak interpretuji život … hodnoty a principy, které mě udržují a živí mého ducha, stejně jako převzetí odpovědnosti za uctívání každé kapky inkoustu … říkám tomu IDENTITA!

Požádal jsem zvláštního člověka, bratra a přítele (tebe Stano), aby mi pomohl vidět se v jeho očích … Zeptal jsem se ho at’ mi nakreslí, koho ve mně vidí, hodnoty a principy, které oba sdílíme, studujeme, jsme, pracujeme a hájíme … naši filozofii života, která se projevuje v člověku, který jsem dnes … ve slovech a činech!

Nemělo by smysl označovat tělo něčím umělým a bezvýznamným!!! Nepoužívám své tělo k módě nebo k ničení mojí kůže pro věc nebo rozhodnutí … velmi dobře promyšlené! Mám další vizi! Pokud jsem se k tomuto bodu dostal v psaní, vyjadřování a sdílení, jsou zapotřebí velmi solidní základy, které mi umožní pokračovat … růst a kultivovat se!

Krásné nebo těžké dny, vznikají příležitostmi a výzvami, mají chvíle únavy nebo slabosti … když potřebuji přemýšlet, přemýšlet a jednat … podívám se na své tetování!!

Dívám se a dostávám … energii, sílu, moudrost, spiritualitu, pýchu, povinnost … cti a věrnosti

A od té chvíle existuje jen jedna cesta … závazek!

Nemůžu dokončit bez toho, abych řekl, že jen velmi málo lidí pochopí … ale ocení to všichni!!
Nemůžu dokončit, aniž bych poděkoval Stanovi Gazdikovi za lidskou bytost, kterou je!
Nemůžu dokončit bez poděkování IAODG ACADEMY … za příležitost!
Nemohu dokončit, aniž bych poděkoval José M. Freitasovi (Ex-Command Special Forces Portugal … (King Tattoos) za profesionalitu a výsledek!
Nemůžu dokončit, aniž bych poděkoval mé rodině … za podporu a štěstí!
Nemůžu skončit bez … říkat vám, že život je jednoduchý a krásný!
Buďte šťastní! Ricardo Garcia Guimarães – Portugalsko”