Dnes je náš vztah k tělu různorodý a jsme vědomě někdy i obětmi kulturních návyků, kde žijeme. Ne všichni si však uvědomujeme, že naše lidské tělo představuje odraz vesmíru, který je seskupen velmi podobně jako naše lidské tělo, avšak oproti nám není uzavřen do jednoho celku. V tom je základní rozdíl, protože v našem těle se spojují mikrokosmické části s tělesnými prvky v jeden celek, kdy vše je pouze a výhradně na nás samotných, jaké techniky zacházení s naším tělem použijeme. Lidské tělo dnes vykazuje obraz absolutní suverenity v koncepci funkčnosti přírodních procesů, kdy naše reakce uvedené do fyzické akce se odehrávají na bázi našeho uvědomění. Jenom pro připomenutí, naše tělo je složeno z přibližně 206 kostí, 639 svalů, 16% hmotnosti tvoří kůži, 40% svaly, 25% kosti, 2% mozek, v našem těle dále nalezneme vodík, kyslík, dusík, vápník, fosfor, sodík, chloridy, draslík, fosfáty, a celková délka všech našich cév je přibližně kolem 96 000 kilometrů, tělo dospělého muže obsahuje 60% tekutin, což je přibližně 42 litrů vody.

Náš rovnovážný stav mezi tělem a myslí odpovídá důležitosti poznáním svého osobního já, kdy si uvědomujeme, z jakého důvodu se v nás vytváří zdroje emočních zmatků, ze kterých se chceme vymanit. Lidské tělo je stejně jako těla všech zvířat podmíněna pohybovou hnací silou, což znamená, že je nutné ji efektivně využívat po celý náš život. Mechanické aktivní pohybové procesy si tak vytváří osobní silnou motorickou vyspělost. Ale i přesto my lidé nejsme oproti zvířatům dostatečně vybaveni na to, abychom přežili v dnešním prostředí. Proč? Protože příroda nám nedodala, asi schválně, fyzické instinktivní reakce pro přežití, které se musíme zdlouhavě učit a tím pádem naše adaptace je kolikrát nepřizpůsobivá a zdlouhavá. Každá lidská bytost existuje dle svého tělesného vědomí, to znamená, že je nutné se učit tělem. Zde je nutné zapojit tělesnou disciplínu, která plně rozvíjí naši osobní prezentaci.

Lidské tělo je nedílnou součástí existence na tomto světě a výrazně ji ovlivňuje svou aktivitou, která do něj vnáší své hodnoty i programy, a to již od první chvíle našeho narození. Naše tělo je nástrojem a zároveň i symbolem dnešní společnosti. Abychom pochopili naše tělo, nestačí znát pouze to fyzické. Jak se říká, zdravý člověk je ten, kdo má zdravé fyzické tělo i auru. Je známo, naše aura vzniká z dvou energetických polí, jedno vychází ze země a druhé přichází z vesmíru. A obě procházejí celým naším tělem. Příroda ví, co dělá. Není tím myšleno čerpání energie z gauče. Je nesmírně důležité si vytvořit správný osobní koncept pro udržování fyzického i mentálního ducha a v tom se ustavičně udržovat, jelikož bez něj nám ujede vlak života. Buďme k sobě samým spravedliví tím, že co děláme teď, má pouze jeden cíl a tím je změna myšlení na cestě věčnosti, kdy děkujeme minulosti a pouhou chvíli, tady a teď, nechceme na nic zapomenout.

Ponaučení:

  1. Vstaň z gauče.
  2. Pracuj se svým tělem rozumně a hlavně pravidelně.
  3. Slovo „nejde“ je pouze tvoje špatná volba.
  4. Emoční zmatky přicházejí pouze, když jsi ještě nepoznal své opravdové já.
  5. Važ si každý den daru přírody tím, že o své tělo pečuješ jak nejlépe to jde.