Co dál

Máme za sebou již čtyři měsíce karantény a určitě se nám všem změnil život alespoň pohledem na něj. Vidíme co se kolem nás, ale i daleko od nás děje. Jsou toho plná média a každý si může vybrat, čemu věřit chce a čemu ne. Jedno je ale jisté, že doba se mění a lidé začínají být čím dál více agresivnější. Položme si otázku, co na nás působí tímto negativním dojmem a zahání nás do kouta.

Jsou to média, nebo rozhodnutí a volby priorit politiků? Můj názor je, že v tomto směru stejnak nic nezměníme. Nějakou změnu však můžeme učinit a to udělat naši svobodnou volbu pro bezpečnou zónu ve které máme pouze lidi na které se můžeme spolehnout.

Jsou to lidé na kterých nám záleží, lidé kteří nám pouze nevysávají energii, jsou to hlavně lidé kteří nás dokážou dobýt tou správnou pozitivní energii. Naše svobodná volba a určení priorit, že děláme to na čem nám doopravdy záleží. Tvoříme si naši bezpečnou zónu a vytváříme bezpečný svět.

Proto jsem dlouho uvažoval, jak pojmu své další působení v oblasti bezpečí a pomoci. Vytvořil jsem program Pyramidy bezpečí. Program, který spojuje všechny produktivní ochránce a to po celém světě. Pyramida bezpečí je také bezpečný prostor vytvářený a udržovaný aktivními produktivními ochránci za účelem šíření celoplošné zodpovědnosti propojené vzájemnou pomocí.

Můžeme si všimnout, jak reagujeme a jak se chováme v našem okolí. Jaké jsou naše reakce? Jak dokážeme ovlivnit lidi kolem sebe svým chováním a životním přístupem. Po celou dobu mého působení v karanténě komunikuji pouze s lidmi na kterých mi opravdu záleží, kteří jsou v týmu produktivních ochránců a šíří pozitivní energii i v tomto těžkém období. Měl jsem tu možnost zažít na vlastní kůži několikrát válku a tak pro mě tento stav není neznámý. Potvrzuje se mi i pravidlo, že se lidé neustále rozdělují na skupiny, kdo má víc a kdo nemá vůbec nic, jako ve válce.

V čem spočívá hlavní příčina? Jsou to naše činy, které ovlivňují dění kolem nás. Pokud máme myšlenky typu, že si neustále na něco stěžujeme a žijeme v minulosti nebo řešíme otázky typu; co, kdo, kdy nebo jak něco udělal nebo neudělal a ukončíme to myšlenkou, že to vše stojí za starou bačkoru!

Víme, že u produktivních ochránců takto reaguje pouze typ ochránce katastrofa, který často končí u bezduchého bloumání na internetu, projíždí Facebook, emaily nebo online zpravodajství, hraje hry na počítači či mobilu, kouká na nudné filmy, na TV a nebo se dopouští nějakého škodlivého zlozvyku. Ochrana jeho bezpečné zóny je nulová, práce stagnuje, osobní a rodinné vztahy se rozpadají a jeho tělo chátrá.

Stejně jako nedostatek fyzické činnosti, které poškozuje naše tělo tak i postihuje našeho ducha, při nedostatku kvalitní činnosti, které se negativně odráží na naší osobnosti, neboť způsobuje ztrátu nervových buněk a snižuje tím naši schopnost adekvátně reagovat. Mozek musíme cvičit neustále.

Ochráncem se člověk nerodí, ochráncem se člověk stává. Nelze však upřít „rozenému ochránci“ jeho geneticky zakódované dispozice. Někdo se ochráncem stane za krátkou dobu, jiný se jím nestane ani po mnoha letech.

Aspektů, které mají vliv na profesní a morální růst člověka – ochránce, je mnoho.  Praxe dokazuje, že není kritériem „odsloužených roků“ anebo počet zastávaných funkcí proto aby se ochránce stal „správným ochráncem“.

Proto můžeme osobně přispět v budování architektury Pyramidy bezpečí svým rozhodnutím stát se produktivním ochráncem.

Získáš možnost jedinečného studia, které ti odhalí tajemství bezpečí!

Získáš bezpečnostní návyky, které ochrání tebe i tvoji rodinu!

Získáš jedinečné zkušenosti a možnost se podílet na stavbě architektury pyramidy bezpečí!

Začni již dnes, vše potřebné najdeš na webu IAODG.CZ

Abychom si mohli užívat spokojeného a účelného života nestačí pouze koukat, je nutné se zapojit a mít tu šanci si na konci říct „můj život nebyl zbytečný“.