Preventivní opatření a znalosti tak představují významný nástroj realizace bezpečné ochrany života, obyvatel, majetku i životního prostředí.

Osoba schopná regulovat své emoce, která nedělá ukvapená rozhodnutí je k obraně lépe připravená než člověk, který o řešení konfliktů nikdy ani neuvažoval, není předem vybaven žádnými znalostmi a nezná své reakce na nečekaný náhlý akt. Náš pocit bezpečí by měl začít od znalosti toho, co je pro nás důležité znát pro nutnost přežití v dnešní agresivní a nebezpečné době.

Jedním ze základních principů přežití je navození kladného přístupu, pozitivní motivace, optimismus, sebedůvěra a někdy i trochu chuti vsadit na štěstí. Leč štěstí je jenom pro toho, kdo je na něj připraven psychicky, tělesně, vědomostmi a správnými návyky. Pozitivní motivace je beze sporu nejdůležitějším nástrojem v přežití, které naše psychika má, neboť má hluboký vliv na relace mezi funkcemi těla a mysli, na schopnost přijmout nakonec realitu nebezpečí a reagovat na ni odpovídajícím způsobem.

Krizová situace je často kumulovanou psychickou zátěží bezprostředního ohrožení života a působení potenciálních, ale neodhadnutelných a nepředvídaných situačních změn zásadního významu. Střet s krizovou situací vyvolává psychickou i tělesnou reakci, která je tím problematická a nebezpečná. Člověk je psychicky méně připraven a čím je krize nenadálá a bezprostřední, tím více se člověk dostane do oblasti jejího totálního účinku fáze ohrožení a varování. Má-li člověk, byť minimální čas na reakci a vytvoření plánu svých činností, značně to zvyšuje jeho naděje na úspěch.

Většina z nás má rodiny a přátele, kteří o nás pečují a udělat to co se má „protože je to správné pro férového bojovníka“ není správné řešení. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít a vyřešit ji vhodnou komunikací.

Proto je zde skupina produktivních ochránců, kteří jsou ochotni si vždy navzájem pomáhat a jeden druhého podporovat, naše řešení jsou založená na principu předávání pozitivních životních chvil. Děláme vždy to co máme nejraději a děláme to dle svých nejlepších schopností.